Ceník 2022

Jednorázové vstupné

  od 09:00 h od 13:00 h od 17:00 h
Držitelé ZP, ZTP, ZTP-P, starobní důchodci 50 Kč 40 Kč 30 Kč
Děti 3-15 let včetně 70 Kč 60 kč 40 Kč
Ostatní 130 Kč 110 Kč 80 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1-3 děti) 270 Kč 220 Kč 130 Kč

Celosezonní vstupné - permanentka

Děti 3-15 let včetně 600 Kč
Ostatní 1 000 Kč

Půjčovné

Souprava na stolní tenis 40 Kč / 1hodina / 1 stůl
Víceúčelové sportoviště 100 Kč / 1 hodina
Plážový nebo fotbalový míč 40 Kč / 1 hodina
Minigolf 80 Kč / 1hodina / 2 hole
Minigolfové hole (vratná kauce) 100 Kč / 2 hole

Závazné pokyny pro návštěvníky Areálu zdraví a sportu v Meziměstí

  • Po zaplacení vstupného je návštěvníkovi vydán u  vstupu pokladní doklad.
  • Návštěvník koupaliště  je povinen u sebe uschovávat pokladní doklad o zaplacení vstupného pro následnou kontrolu.
  • Provozovatel koupaliště a jím pověřená osoba si  před prodejem vstupného  vyhrazují právo   na zjištění   a   prokázání   věku  návštěvníka.
  • Rodinným vstupným  se rozumí  vstup pro dvě dospělé osoby  a  1-3 děti.
  • Permanentka pro celosezónní vstupné se předá v pokladně koupaliště pověřené osobě. Při vstupu do areálu  obdrží  návštěvník  místo permanentky evidenční číslo. Po odchodu z areálu si návštěvník vyzvedne permanentku a odevzdá evidenční číslo.
  • Permanentka je vydávána na určitou osobu a je nepřenosná.
  • Permanentku lze zakoupit v pokladně areálu.

Uvedený   ceník  AQA Landu-Areálu zdraví a sportu  Meziměstí byl schválen na jednání zastupitelstva  města Meziměstí dne 16. 2. 2022,  usnesením č. 658/33/9/1/2022.

Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin